Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

O nás

Naše firma byla založena v roce 1995 jako rodinná firma, dnes již s víc jak dvacetiletou praxí. Postupně jsme se rozšiřovali až do stávajícího počtu 16 stálých, spolehlivých a odborně kvalifikovaných zaměstnanců. V současné době máme moderní strojové a technické vybavení, které nám umožňuje provádět veškeré zemní a stavební práce.
Vlastníme prostory k uložení rostlinného a ostatního materiálu, plochy pro zpracování dřevního odpadu a úložiště substrátů.
Zabýváme se realizací a údržbou veřejné zeleně i soukromých zahrad.
Naší další činností jsou arboristické práce včetně rizikového kácení za pomoci horolezecké techniky.
Provádíme údržby, opravy a instalace mobiliáře.

Na jaře 2015 jsme rozšířili naši činnost o svoz bioodpadu. Zajišťujeme původcům odpadu – obcím, firmám  i občanům - službu sběru a svozu bioodpadu. Vlastníme velkoobjemové kontejnery a techniku pro jejich svoz. Všechna naše vozidla splňují ekologické normy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Aktivně spolupracujeme s nadací Partnerství, přednášíme a sponzorujeme akci „Plánování a revitalizace městské zeleně se zapojením veřejnosti“, podporujeme akci „Město stromů“. Získali jsme ocenění za 4. místo v soutěži „Park roku 2009“(Dílo: LABSKÁ PROMENÁDA, část „A“)

Jsme členy SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU a SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ.

Naším cílem je vysoce odborná a kvalitně provedená práce a tím spokojenost zákazníka. Upřednostňujeme osobní přístup, odbornost a flexibilitu.

Budeme rádi, když i Vám pomůžeme ke splnění Vašeho snu.

Lukáš Rajtr a kolektiv
 
 
 
 
  
 
 
Tisk