Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Projekce

Zajištění projektové dokumentace jak pro veřejnou, tak pro soukromou zeleň.

  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace 
  • Soukromá zeleň se týká zahrad popř. jejich částí (předzahrádka, obytná terasa). Řešíme zahrady nově založené (v individuální zástavbě, řadové, atriové), ale i rekonstrukce včetně vybavenosti.
Tisk