Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Arboristika a prořezávání stromů

Na základě odborného vzdělání a za pomoci bohatého strojového a technického vybavení provádíme veškeré arboristické práce, jako je:

  • kácení stromů (použití vlastní mobilní plošiny do 10m výšky), včetně rizikového
  • řezy stromů – bezpečnostní, zdravotní, výchovný a redukční (použití plošiny nebo horolezeckou technikou) i ve ztížených podmínkách
  • instalace bezpečnostních vazeb

Vzniklý odpad odvezeme a ekologicky zlikvidujeme, popř. odvezeme na místo určené investorem.

Tisk