Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Svoz bioodpadu

Na jaře 2015 jsme rozšířili naši činnost o svoz bioodpadu. Zajišťujeme původcům odpadu – obcím, firmám i občanům - službu sběru a svozu bioodpadu. Vlastníme velkoobjemové kontejnery a techniku pro jejich svoz. Všechna naše vozidla splňují ekologické normy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V této kategorii realizujeme:

  • Odvoz biologického odpadu z vaší zahrádky i obce
  • Službu periodického i jednorázového přistavení a odvozu kontejnerů s následným ekologicky šetrným způsobem odstranění a zpracování bioodpadu
  • Likvidaci staré ekologické zátěže biologického původu (černé skládky) včetně odvozu
  • Poradenství pro nejefektivnější likvidaci vašeho odpadu

Co je biodpad :

  • listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, zemina z květináčů, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)

Společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. provádí sběr, využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, v rámci Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Tisk