Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Zemní a stavební práce

Základem každé zdařilé parkové úpravy jsou terénní práce, jako kompozičně významný prvek nastavený architektem – modelace terénu.

Při realizaci je třeba perfektně připravit vegetační vrstvu tzn., odstranit nežádoucí stavební materiál, veškerý biologický odpad, který by bránil započetí prací na vegetační ploše a obdělat půdu.

 Nedílnou součástí realizací jsou i stavební práce. Na veškeré práce máme profesionální vybavení.

 V této kategorii realizujeme:

  • modelace terénu za pomoci těžké a lehké mechanizace
  • doplnění ornice a substrátů
  • výkopové práce minibagrem
  • realizace zpevněných ploch (štěrkové, mlatové i dlážděné cesty)
  • realizace opěrných zídek včetně gabionových, plotů, schodišť
  • realizace prvků drobné architektury např. pergoly, zahradní domky, přístřešky, altány 

Samozřejmostí je, že veškerý stavební i biologický odpad z lokality odvezeme a zlikvidujeme dle zákona.

Stavební práce
Tisk