Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Zpracování dřevního odpadu a substráty

K této činnosti využíváme skladových prostor firmy. Nemůžeme – li odpad zlikvidovat přímo na místě, odvážíme ho na základnu a následně likvidujeme. K drcení dřevního odpadu nám slouží drtiče o výkonu 30-90m3/hod., vznikne tak štěpka různých velikostí.
Po pokácení stromů provádíme odfrézování pařezů ručně nebo samochodnou frézou do hloubky až 40 cm.
Tisk