Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Veřejná zeleň

Kategorie veřejné zeleně tvoří jednou z nejvýznamnějších složek zeleně v sídlech. Nejčastěji se jedná o zelené plochy ve městech a obcí, které plní řadu významných funkcí jako např. funkci pohledovou, izolační, mikroklimatickou apod.

V rámci kategorie veřejné zeleně nabízíme zpracování projektové dokumentace autorizovaným architektem ve všech stupních PD, stavební a zemní práce, realizace zeleně včetně instalací mobiliáře, rekonstrukce a plánované údržby zeleně.
Veřejná zeleň se týká intravilánu, tak i extravilánu.

V této kategorii realizujeme:

 • městské parky
 • menší parkově upravené plochy
 • zeleň na náměstích
 • zeleň obytných souborů a ulic
 • reprezentativní zeleň před významnými budovami
 • historické zahrady
 • vegetační plochy průmyslových zón
 • krajinářská zeleň
 • pietní prostory, vegetační úpravy u pomníků
Dále nabízíme:
 • poradenství a konzultační činnost
 • zpracování projektové dokumentace autorizovaným architektem
 • realizace zavlažovacích systémů
 • veškeré stavební a zámečnické práce
 • ostatní práce, provedeme terénní úpravy
 • odvoz a likvidaci odpadu

Při dodržení smluvních podmínek poskytujeme 2 roky záruky na rostlinný a ostatní materiál.

Údržby zeleně zahrnují:

 • Trávníky – kosení, hnojení, jarní vyhrabání, provzdušnění, podzimní hrabaní listí atd.
 • Stromy – odborné výchovné, zdravotní a bezpečností řezy, oprava kotvení, hnojení, zálivka, mechanické nebo chemické odplevelení závlahové mísy, odstranění obrostů kmene, kontrola a případná výměna úvazků atd. 
 • Keře, keřové skupiny - odborné výchovné, zdravotní a bezpečností řezy, pletí, hnojení, doplnění mulčovací borky, zálivka, mechanické nebo chemické odplevelení atd.
 • Odvoz a skládkování bioodpadu 
 • Sběr a úklid nečistot – odpadků obecný
 • Oprava, výroba, instalace a péče o mobiliář
 • Oprava a zhotovení zpevněných ploch a mlatových cest
 • Drobné stavební práce
Tisk