Realizace zeleňe - Lukáš Rajtr

Strojové a technické vybavení

Kvalitní a moderní mechanizace je nedílnou součástí firmy. Této části přikládáme velký význam a pravidelně naše vybavení rozšiřujeme a modernizujeme.
  • Pravidelně provádíme nezbytné pravidelné kontroly a servis.
  • Zaměstnanci, kteří strojové a technické vybavení obsluhují jsou odborně proškoleni a vlastní potřebná technická oprávnění.

Vzhledem k širokému sortimentu vybavení je naše firma schopna provádět i nadstandardní práce nebo práce ve ztížených podmínkách.

Strojové a technické vybavení

Strojové a technické vybavení

Tisk