Realizace zeleně - Lukáš Rajtr

Hledáme posilu do našeho týmu na pozice:

zahradník – vedoucí pracovní skupiny,

strojník, údržbář, řidič,

zahradník.

Více informací zde.

Veřejná zeleň

Kategorie veřejné zeleně tvoří jednou z nejvýznamnějších složek zeleně v sídlech. Nejčastěji se jedná o zelené plochy ve městech a obcích...
Více informací

Soukromá zeleň

Zahrada by měla být osobitý, zelený prostor s místy na odpočinek, hry, pěstování, relaxaci, kde by se měl člověk cítit dobře.
Více informací

Zemní a stavební práce

Základem každé zdařilé parkové úpravy jsou terénní práce, jako kompozičně významný prvek nastavený architektem – modelace terénu.
Více informací

Arboristika a prořezávání stromů

Na základě odborného vzdělání a za pomoci bohatého strojového a technického vybavení provádíme veškeré arboristické práce, jako je: kácení stromů...
Více informací

Zpracování dřevního odpadu a substráty

K této činnosti využíváme skladových prostor firmy. Nemůžeme – li odpad zlikvidovat přímo na místě, odvážíme ho na základnu a následně likvidujeme...
Více informací

Svoz bioodpadu

Na jaře 2015 jsme rozšířili naši činnost o svoz bioodpadu. Zajišťujeme původcům odpadu – obcím, firmám  i občanům - službu sběru a svozu bioodpadu.
VÍCE INFORMACÍ

Strojové a technické vybavení

Kvalitní a moderní mechanizace je nedílnou součástí firmy. Této části přikládáme velký význam a pravidelně naše vybavení rozšiřujeme a modernizujeme.
Více informací